Fra Dagsavisen

I dag åpner kulturminister Anniken Huitfeldt Leseåret 2010. Hun har med seg 8 ferske millioner og flere nye samarbeidspartnere.  Fra før er det kjent at ABM-utvikling får 6 millioner kroner til kulturminister Anniken Huitfeldts satsing på å nå voksne med svake leseevner i Leseåret 2010. Nå gir hun også 5 millioner til partene i arbeidslivet (LO, NHO, HSH og NAV), samt en million hver til Leser søker bok, Norsk Forfattersentrum og Foreningen !les.

– Målsettingen er å skape større aksept for voksne uten leseferdigheter, øke kompetansen på tilpasset litteratur hos bibliotekene og å senke terskelen for å få folk til å besøke biblioteket. Det skal ikke være en skam å be om en lettlest bok, sier Huitfeldt.

Hun påpeker at en tredel av befolkningen mellom 16 og 75 år ikke leser godt nok til å få tilstrekkelig forståelse av en tekst og at 8,5 prosent ikke får med seg innholdet selv i enkle tekster, som en bruksanvisning. I tillegg er det liten åpenhet rundt lesevansker.

Reklamer