Fra ABC nyheter:

Nasjonalbiblioteket kan komme til å overta hele det overordnede ansvaret på biblioteksfeltet i Norge, men verken de eller Kulturdepartementet vil snakke om det.

Tausheten gjelder ikke bare presse og publikum men også parter som vil bli berørt ved en eventuell omleggelse.

Behandlingen skjer uten at Kulturdepartementet har vært villig til å gi andre enn de tre hovedaktørene i saken innsyn i vurderingene som legges til grunn for en avgjørelse.

Nå føler andre berørte parter seg utestengt.

– Uforståelig

ABC Nyheter har vært i snakk med flere som både er kritiske til Nasjonalbiblioteket som en ny maktinstitusjon på bibliotekfeltet i Norge og til den lukkede behandlingen denne saken har fått.

– Dette syntes jeg er helt uforståelig. Det øker ikke troverdigheten når man så systematisk fra Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementets side legger lokk på dette. Jeg kan ikke skjønne hvorfor dette skal foregå i lukkede rom, sier biblioteksdirektør ved NTNU Lisbeth Tangen. Les mer:

Reklamer