Fra Kanalen:

– Jeg ser for meg tre mulige alternativer i denne saken, sier leder for Kultur og identitet i Telemark, Tor Erik Baksås

  • Punkt én er at man bestemmer seg for å legge ned Telemarksbiblioteket slik det ble gjort i Vestfold for en tid tilbake.
  • Punkt to er å beholde biblioteket, men at det flyttes til en annen kommune.
  • Det siste alternativet er at Nome får beholde og utvikle Fylkesbiblioteket, for øvrig en løsning mitt parti, inkludert meg selv, går for.

Selvsagt kan det komme opp flere alternativ, men det blir til syvende og sist administrasjonen som bestemmer akkurat det. Uansett vil en flytting av den fylkeskommunale institusjonen i Nome ikke skje over natten. Det vil bli høringsrunder i ulike fora, før fylkestinget får saken på bordet for å avgjøre Telemarksbibliotekets endelige skjebne.

Reklamer