Fra ABC Nyheter

Nasjonalbiblioteket ønsker hele det overordnede ansvaret for bibliotekutvikling i Norge. Bransjen advarer mot maktkonsentrasjon og rolleblanding. 

 Jeg er generelt skeptisk til en maktkonsentrasjon som dette kan bli, sier bibliotekdirektør Lisbeth Tangen ved NTNU.

I bibliotekmiljøet bygger det seg opp en debatt rundt et scenario der Nasjonalbiblioteket og nåværende leder der Vigdis Moe Skarstein får en rolle som en nærmest allmektig aktør på bibliotekfeltet i Norge.

 Delte meninger

Meningene i bibliotekmiljøet er delte i forhold til om dette vil være det beste for bransjen, og diskusjonen preges av at Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet har ønsket å holde prosessen rundt en eventuell avgjørelse så lukket som mulig.

Reklamer