Fra Foreningen Les! :

Men heile befolkninga skal engasjerast i lesing det komande året. Ikkje minst kjem dei lokale biblioteka til å markere året på ulike sett. Vi oppmodar alle om å bli med!

Aktuelle aktører i Leseåret 2010

Reklamer