De økonomiske rammene:

  • Tildelt ABM-utvikling over statsbudsjettet 2010: 6 millioner kroner
  • Tildelt Leser søker bok fra KUD: 1 million kroner
  • Tildelt Foreningen !Les fra KUD: 1 million kroner
  • Tildelt Norsk Forfattersentrum fra KUD: 1 million kroner
  • Tildelt LO og samarbeidsparter fra KUD: 5 millioner kroner

I tillegg er Foreningen !Les tildelt 1,2 millioner kroner fra ABM-utvikling for Les for meg, pappa og Signalprosjektet, og Norsk Forfattersentrum har fått 800.000 kroner til Signalprosjektet.

Tildelt andre enkeltprosjekt fra ABM-utvikling:

  • Østfold fylkesbibliotek med flere -dikt for voksne: 120.000 kroner
  • Aust-Agder fylkesbibliotek – Ønskebok, videreføring i 2010: 1,2 millioner kroner
  • Asker bibliotek – Aktiviteter i et leseår: 85.000 kroner
  • Leser søker bok – bok til alle i fengslene: 350.000 kroner

ABM-utviklings prosjektmidler for 2010 blir sluttbehandlet i februar, og vil også innbefatte noen prosjekt som er aktuelle i en satsing på Leseåret.

Hva har utvelgelseskriteriene vært for å ivareta en helhetlig lesepolitikk?

Dette må da ha vært en meget lukket prosses … savner mange institusjoner. Har det vært en søknadsprosess her som ikke er kjent for offentligheten? Hvem rep fagkompetansen her?  Hvorfor er kunnskapsinstitusjonene utelatt? Er ikke dette et samarbeid mellom to Dep?   

Reklamer