Resultater fra Innbyggerundersøkelsen

94 prosent av de som har svart på Innbyggerundersøkelsen er fornøyd med med å bo og leve i Norge. Nesten like mange, 89 prosent, er fornøyd med kommunen de bor i. Samtidig viser Innbyggerundersøkelsen at flere områder har et forbedringspotensial.

Forskjeller mellom regioner og mellom ulike kommunestørrelser.De kommunale tjenestene barnehage, skolefritidsordning og grunnskole blir vurdert som dårligere i de store byene enn i resten av landet. Det er helt motsatt tendens for folkebiblioteket som blir vurdert bedre i de store byene. Sammenligner vi tilfredsheten med barnehage, skolefritidsordning og grunnskole i de ulike regionene, så er forskjellene mindre, samtidig skiller både barnehage og skolefritidsordning seg negativt ut i Oslo og Akershus.  Grunnskole kommer relativt likt ut i alle regionene.  

Eksempler på gode bibliotek  i de største byene :

Drammensbiblioteket:

I desember 2004 ble et enstemmig bystyre enig om at det skulle bygges en kunnskapspark i Drammen. Samtidig ble det vedtatt å etablere et nytt bibliotek som skulle romme både Drammen bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen.

Sølvberget, Stavanger bibliotek:

Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.

Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier Kino 1, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. Publikum setter tydeligvis pris på et variert tilbud av aktiviteter.

Tromsø bibliotek

Profilert blant Europeiske bibliotek Med sin spesielle arkitektur har Tromsø bibliotek og byarkiv gjort seg bemerket utenfor landegrensene, og presenteres derfor blant en rekke med nyoppførte, arkitektonisk nyskapende bibliotekbygninger på nettstedet librarybuildings.info, som er drevet av NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe).

Reklamer