Aftenposten:

 De bibliotekene som lykkes, er de som åpner seg opp og inviterer alle grupper inn, med tilbud om mange ulike aktiviteter. Dette ser vi både i Oslo og rundt om i landet.

Men det trengs penger, ellers forvitrer tilbudene. Når besøket øker med 40 prosent, må bevilgningene også opp. Bibliotekene er noe av det mest fremtidsrettede Oslo kommune kan satse på for å utvikle brede, inkluderende og velfungerende kulturmøteplasser for hele befolkningen. Biblioteket er kjent i de aller fleste kulturer, og dermed er terskelen lav for mange innvandrere og asylsøkere til å oppsøke biblioteket. Det er en institusjon de kjenner igjen.

Men Leseåret 2010 må også innebære at kommunene gir bibliotekene et skikkelig budsjettløft. Et leseår uten satsing på bibliotekene er en selvmotsigelse.

Reklamer