Vel, “Om hundrede år er alting glemt” sa Hamsun i håp om at hans brev ikke skulle leses. Kanskje vi må vente like lenge på innsyn i brevet fra NB til Dep?

For å være ærlig tror jeg ikke det står så meget i dette brevet som ikke allerede er kjent … ”Prosessen” fremstår som et forsøk på et strategisk grep fra et svekket ABM-utvikling.

.

Fra Bok og Bibliotek:

»  Hva er det som er så vanskelig i forholdet mellom Nasjonalbiblioteket (NB) og ABM-utvikling (ABM-u) at Kulturdepartementet må unndra dokumenter offentlighet?

Etter at ABM-ut hadde lagt ut sitt notat «Oppgavefordelingen mellom ABM-u og Nasjonalbiblioteket» 22. januar, kom det reaksjoner på biblioteksektorens diskusjonsforum, Biblioteknorge. Det som utløste reaksjonene er mangel på offentlighet i en sak som opptar svært mange i biblioteksektoren. Notatet fra ABM-u er et svar på et tilsvarende notat fra Nasjonalbiblioteket, om oppgavefordelingen mellom ABM-u og NB, men notat fra NB er foreløpig ikke offentliggjort.»

Reklamer