Kulturdepartementet har bedt ABM-utvikling om en uttalelse. Under kan du laste ned ABM-utviklings uttalelse vedrørende oppgave fordelingen på bibliotekfeltet og en eventuell overføring av oppgaver fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. Brevet ble oversendt Kulturdepartementet torsdag ettermiddag.

Les brevet her

Reklamer