ABM-utvikling gis et ansvar for å koordinere satsingene og holde løpende oversikt over planlagte og pågående prosjekter, heter det blant annet i brevet. Les Kulturdepartementets føringer for de kommende års lesesatsninger.

Les mer:

Reklamer