Denne kampanjen blir mer enn milde bokgaver til folket. NBF-leder Anne Hustad føler seg nå tryggere på at NBFs og LOs opprinnelige målsetning med Leseåret vil få gjennomslag. ABM-utvikling håper på, men kan ennå ikke garantere en støtteordning til lokale tiltak i biblioteka.

 Norsk Bibliotekforening har nylig hatt møter om Leseåret med både kultur- og kunnskapsministrene og med ABM-utvikling. – Forrige dagen snakket vi med kulturminister Anniken Huitfeldt, og trass i tidligere rykter, er det nå klart at ABM-utvikling får i oppgave å koordinere Leseåret 2010, forsikrer Hustad. – Vi fikk også bekrefta at 2010 bare er starten på et Leseløft som skal vare til og med 2014.  Les mer:

Reklamer