Jeg ønsker med dette å TAKKE kulturministeren for å ha klart å løfte barnelitteraturen til ukjente høyder. Så får vi bare leve med at ikke alle har kunnskaper om feltet barne- og ungdomslitteratur … Men de som har mener følgende:

Fra Tv2

«– Den bærer preg av å være et hastverksarbeid, og av at Huitfeldt har skrevet den i ledige stunder i høstferien. Det er jo også et helteepos om Gro og alt det Gro har gjort er positivt fremstilt. I boka har Gro gjort mye for Norge og hun har ikke gjort noen feil. Jeg mener at ungene ville ha tålt noen flere nyanser, sier Ommundsen

Mange feil

Altfor mange setninger starter likt, nemlig med ordet Gro, boka er full av gjentakelser, skrivefeil og et barnslig språk. Ungene fortjener noe bedre, mener Ommundsen.

– Det er mye gjentakelser og dårlig språk. Et slikt hastverksarbeid hadde ikke blitt gitt ut på denne måten for voksne. De forlanger bedre kvalitet, sier forskeren, som mener at Huitfeldt, som historiker er rette person til å lage en slik bok.»

Men andre trekker frem vår litteraturhistorie ..  og eh synser

Fra Dagsavisen:

De interessante barnebøkene har likevel alltid bidratt med friksjon. Her er to kjappe fra den moderne litteraturhistorien: Faren til Aurora passer på lillebror Sokrates og serverer sin utearbeidende juristkone middag hver dag i Anne Cath Vestlys «Aurora». Gro Dahle skriver i «Sinna mann» om hvordan det er å leve med en pappa som slår. Begge tar opp kontroversielle spørsmål i sin tid. Det er utvilsomt snakk om politisk barnelitteratur, om enn ikke partipolitisk. Sannsynligvis har slike bøker også større effekt på barns «holdninger» enn Huitfeldts bidrag i en faktabokserie

Reklamer