Kagge forlag har valg å gi ut serien «fortellingen om» hvor kjente mennesker skriver om enten seg selv eller andre kjente mennesker. Serien har vært omdiskutert siden den kom ut. Bøkene slaktes, men litteraturformidlerne og litteraturorganisasjonene formidler dem, blant annet Leser søker bok og Foreningen Les!.

Bøker som er kommet ut i serien er blant annet:

Fortellingen om Gro Harlem Brundtland av Kulturministeren

Fortellingen om Liverpool av Jon Arne Rise

Fortellingen om Aung San Suu Kyi av Kjell Magne Bondevik

Fortellingen om Alexander Rybak av Per Asbjørn Risnes jr.

Leser søker bok har besluttet å

–  «støtter nå bøker i Fortellingen om-serien fra Kagge forlag, som har vært en bestselger fra den ble lansert våren 2009. Til nå har bøkene vært rettet mot unge opp til 12 år. Nå er serien lagt om språklig og grafisk, slik at flere av bøkene også kan nå eldre ungdom som leser lite. Fortellingen om-serien er biografier over viktige nålevende og historiske personer, fenomener og institusjoner. Leser søker bok støtter bøkene fordi de både tilbyr litt å lese, og fordi de handler om aktuelle temaer som kan gjøre det lettere for mange uvante lesere å plukke opp ei bok.»

Og de gav også Bondevik en pris for sin bok i serien

«Kjell Magne Bondevik mottok i kveld ”Ordknapp”-prisen for sin bok om Aung San Suu Kyi. Boken er skrevet for et ungt publikum og er ordknapp i formen. Kjell Magne Bondevik uttrykte entusiasme for ideen bak Leser søker boks arbeid, nemlig å sørge for at bøker er tilgjengelig for alle.»

Andre forlag har uttalt blant annet i Aftenposten:

Velkommen etter, Kagge forlag av BODIL TEIG   –  redaktør for faktabøker for barn og unge, Gyldendal Norsk Forlag

Debatten går om Kagge Forlags nye biografiserie for barn. Steffen Sørum i Cappelen Damm forteller i Aftenposten 2. juli at en av forfatterne i serien fikk én uke på seg å skrive manus. «Slik tar man ikke barn på alvor, og god litteratur blir det ikke», hevder Sørum. At både selve skrivingen og den redaksjonelle prosessen må ta tid, er også min mangeårige erfaring med faktabøker for unge lesere.

Reklamer