Frå Klassekampen:

– Huitfeldts politikk mangler en helt grunnleggende, europeisk dannelsesdimensjon: Den tradisjonen som ligger til grunn for all kulturutvikling i vår del av verden og har gjort det i flere tusen år, mener professor Kjell Lars Berge. Han etterlyser nå en debatt om kulturens verdi som kultur, og ikke bare som motor for annen samfunnsutvikling.

En av dem som reagerer på Huitfeldts kultursyn, er Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo: – Det som er hovedproblemet her, er begrunnelsen for hele kulturfeltet, mener Berge.- Tanken om at kulturen skal fungere som oljen i det økonomiske maskineriet, hvor kommer den fra? Den representerer en grovt banal, materialistisk instrumentalisme. Les mer:

Reklamer