Fra tv2

For mange av oss er PC og internett en selvfølge både hjemme og på jobb. Men en stor andel nordmenn er fortsatt uten nett-tilgang hjemme. En undersøkelse fra Statens instututt for forbruksforskning (SIFO) viser at en av ti nordmenn ikke er på nett hjemme. De fleste av disse bruker heller ikke nettet på arbeidssted, skole eller hos offentlige instanser som bibliotek eller NAV-kontor, ettersom sju prosent av de spurte oppgir at de aldri er på nett noe sted.

– Demokratisk problem – I hovedsak er det eldre og personer med dårlig råd som ikke er på nett, sier forsker Dag Slettemeås ved SIFO. Les mer:

Leserinnlegg i Aftenposten:

Digital kompetanse – en utfordring for Leseåret

Et samlet Storting går inn for ”eit nasjonalt leseår i 2010 som start på eit nasjonalt leseløft i perioden 2010–2014, retta mot både barn, unge og vaksne”. Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet må ta ansvar for gjennomføring av Leseåret.

Forskning om lesing og lesekunnskaper viser at mange i Norge har problemer med lesing. Andelen funksjonelle analfabeter øker og konsekvensene for samfunnet er alvorlige. Ved å lansere et nasjonalt leseår har regjeringen grepet tak i de store utfordringene som manglende leseferdigheter byr på.

Utfordringene knyttet til det å kunne lese er mange. Det er også viktig å styrke den digitale kompetansen i befolkningen, og digital kompetanse forutsetter leseferdigheter på et visst nivå. Det digitale kunnskapsskille deler befolkningen. Flere vil bli ekskludert fra deler av samfunns- og næringslivet fordi de ikke behersker eller forstår det digitale samfunnet. Det er ikke nødvendigvis snakk om er klasse- eller generasjonsskille, men et digitalt kompetanseskille. Les mer

Reklamer