I 2009 udtyndede politikernes årelange bibliotekssvigt endnu engang et større antal biblioteker og filialer, og ifølge en tendensundersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening fortsætter kommunernes besparelser på området i 2010.

Fra 1998 til 2008 er antallet af filialer faldet fra 849 til 510. Personale fyres, åbningstider forkortes (eller rettere: lukningstider forlænges), og materialeanskaffelse beskæres – f.eks. er bibliotekernes indkøb af bøger faldet med 38,7 procent i perioden fra 1997 til 2007.

De i forvejen udtyndede budgetter tilfalder ikke længere kun de trykte udgivelser og avislæsesalens udbud af dagblade; stadig flere computerspil og film fylder op på hylderne. Det er ikke alt sammen skidt, og der er næppe tvivl om, at for en grundlæggende oplysnings- og dannelsesinstitution, der skal henvende sig til alle borgere, må informationssøgning prioriteres højt, hvorfor Internet-æraen af forståelige grunde har gjort sit indtog for fuld damp.

Det kunne have været et afgørende argument for en udvidelse af biblioteksbudgetterne allerede for år tilbage, men i stedet er der blevet færre og færre biblioteker med ringere og ringere økonomi, som skal fordeles på flere og flere områder. Bogen er taberen.

Eller rettere: Den danske bog er taberen. les mer:

Reklamer