Redaktøren i Østlands-posten mener:

Hva bør vi forvente av det nasjonale Leseåret, som innleder det Leseløftet som skal vare til 2014? Denne uka skal åpningen markeres med arrangementer på biblioteker rundt om i landet, men det står fortsatt strid om organiseringen av året sentralt. Kulturminister Anniken Huitfeldt har avslått å opprette et eget sekretariat for å samordne aktivitetene, slik initiativtagerne – Norsk bibliotekforening og LO – har gått inn for.

I sin presentasjon før jul fastslo hun for øvrig at Leseåret skal knyttes opp mot bl.a.

folkebibliotek, skolebibliotek og den kulturelle skolesekken. Men mer konkrete planer og målsetninger har latt vente på seg. De såkalte PISA-undersøkelsene og andre målinger viser at foruroligende mange går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige leseferdigheter, og at gutter kommer gjennomgående dårligere ut enn jenter. Én av ti voksne nordmenn sliter så mye med lesing at de har problemer med å takle dagliglivet. Mulighetene svekkes i arbeidslivet og for deltakelse i samfunnet overhodet. I siste instans står vi her overfor et demokratiproblem.

Reklamer