96 procent af alle computerspil er egnede for børn og unge under 18 år – og således er kun 4 % af spillene udelukkende udviklet til det voksne publikum.

82 % af alle børn spiller computerspil
95 % af de 7-11-årige spiller computerspil, mens tallet for de 3-6-årige er en del lavere – 65 %.

74 % af alle børn spiller computerspil sammen med andre børn
38 % af børnene spiller desuden computerspil sammen med en voksen, og 29 % spiller computerspil på Internettet. 54 % af de danske børn og unge spiller oftest computerspil sammen med andre.

80 % af alle forældre svarede at de enten kender alle eller de fleste af de spil deres børn spiller
Igen lå småbørnsforældrene klart højest, og havde den største indsigt i hvilke spil deres børn spillede.

71 % af forældrene vurderer fra spil til spil om det er noget for deres børn.
18 % svarede at deres børn må spille stort set alle spil, mens 7 % svarede at deres børn altid skal holde sig indenfor aldersmærkerne. 44 % af de 16-17-årige får lov at spille stort set alle spil, mens kun 1 % af de 3-6-årige får samme frihed.

I 52 % af alle hjem er der regler for brug af computerspil
18 % har regler for hvor lang tid der må spilles, 6 % har regler for hvilke spil der må spilles og 28 % har regler der både omfatter spiltype og tidsforbrug. 48 % af familierne har ingen regler.

75 % af alle danske forældre mener at deres børn lærer sprog af at spille computerspil
92 % er enige eller delvist enige i, at deres børn får IT-kompetencer af at spille computerspil og 51 % mener at børn lærer at samarbejde via computerspil.

Les mer:

Reklamer