Flerbrukerspill på nettet er tross alt en internasjonal aktivitet. ESA,The Entertainment Software Association, offentliggjør sin spillerstatistikk hvert år. Nå kan mye sies om statistikken deres, men den har i mange år antydet en trend som er temmelig forskjellig fra den populære ideen om at jenter ikke spiller. Noen kjappe fakta: gjennomsnittsalder for spillerne er 35 år, kjønnsfordelingen er 60/40 menn og kvinner, og blant de som kjøper spill er fordelingen 52% mannlige og 48% kvinnelige. På nettet er 57% av spillerne mannlige og 43% av spillerne kvinnelige. les mer:

Reklamer