– Forskjellene innebærer at studentene får ulik erfaring med bruk av IKT i løpet av utdanningen. Dette kan bidra til å skape digitale skiller både underveis i studiet og når de er ferdig utdannet og skal ut i samfunns- og arbeidslivet, sier seniorrådgiver i Norgesuniversitetet, Janne Wilhelmsen.

– Det kan se ut som om strategiske satsinger gjør en forskjell, og at det derfor har noe for seg å arbeide strategisk med bruk av IKT i utdanningen. Resultatene våre kan også tyde på at det er behov for et sterkere lederfokus på arbeidet med innføring av IKT, og at ledere i større grad bør erkjenne at organisatorisk forankring og forpliktende virkemidler har betydning, sier direktør i Norgesuniversitetet, Eva Gjerdrum. les mer:

Reklamer