Dataspill er ikke bare lek og moro, dataspill er ett av vår tids viktigste medium. For å kunne agere i samfunnet i dag må man beherske ulike typer dataspill.  Det digitale kunnskapskillet som deler befolkningen, vil i tiden fremover krystallisere seg ytterligere ved at de som ikke behersker dataspill og forstår den virtuelle verden ikke lenger ville kunne forstå samfunnsutviklingen. les mer:

Reklamer