Vad händer med folkbibliotekens bildningsambitioner i jakten på höjda besökssiffror? Vad och för vem ska folkbiblioteken vara till för? Finns det plats för böcker i framtidens bibliotek? OBS debatterar folkbibliotekens roll.

Biblioteken måste våga ställa krav» Bengt Göransson, före detta kulturminister, blickar tillbaka i debatten om folkbiblioteken och han tror att det är farligt att förledas till att tro att folkbiblioteken skulle vara ohotade. Samtidigt är han tveksam till bibliotek som säger sig erbjuda kravlösa miljöer, eftersom folkbiblioteken enligt honom spelar en viktig roll i samhällsbygget. ”All kulturverksamhet bjuder motstånd, och allt intellektuellt arbete förutsätter och kräver ansträngning. Jag misstror kravlösa kulturinstitutioner. De måste våga utmana och ställa krav.” Les mer:

Reklamer