Barn som ikke får spille dataspill fra tidlig alder kan bli digitale analfabeter, advarer kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Barn som ikke får prøvd seg på dataspill kan bli hengende etter på en rekke områder, tror Ine Marit Torsvik Bertelsen .

– For å kunne agere i dagens samfunn må du ha en digital kompetanse. Du må kunne beherske datamaskiner og nettet, sier Bertelsen i fylkeskommunen til Aftenbladet.no. Hun mener at barn, ved å spille data, lærer seg mange ferdigheter som de kommer til å få bruk for senere i livet. les mer: NRK.

Forskning

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen:

Prosjektet fokuserer på bruk av digital teknologi i barnehagen. På den eine sida er dette eit felt som får stor merksemd i planverk og styringsdokument. På den andre sida er det eit område som er underrepresentert i nasjonal og internasjonal forskingslitteratur. Det er difor stort behov for oppdatert forsking.

Dataspill og bibliotek

Dataspill blir en del av tilbudet på alle bibliotekene landet over. Det har Stortinget bestemt. Dataspill på bibliotekene vil bygge ned klasseskiller, sier May Hansen, stortingsrepresentant for SV.

– Det fins barn i Norge som ikke har råd til å spille dataspill, og som har foreldre som ikke kan kjøpe konsoller. Både det å ha tilgjengelige spill på biblioteket og det å kunne låne hjem er viktig. Dataspill på bibliotekene vil bygge ned klasseskiller, sier May Hansen, stortingsrepresentant for SV.  Det er kulturkomitteen på Stortinget som har sagt at dataspill skal inn på bibliotekene, i sin innstilling til Bibliotekmeldingen.

Bibliotekforeningen ser på dette som en revolusjon, sier Ine Bertelsen, leder av foreningens litteraturpolitiske utvalg. Les mer:

Reklamer