Den teknologiske udvikling på internettet lover måske nok bogens bortgang, men ikke litteraturens. På samme måde lover udviklingen måske nok folkebibliotekernes forsvinden, men idéen bag folkebiblioteket kan leve videre. Skal det projekt lykkes, er det nødvendigt med penge til de nytænkende bibliotekarer, der allerede arbejder i landets kommuner. Logikken er her, at i en virtuel bogverden – ’bibliotek overalt’ – er den kommunale mellemkomst, herunder biblioteksbygninger, uden mening.  Les mer: