Kulturfrågorna har ingen plats i EU-valet. Svenska politiker får kritik för att vara okunniga om kultur. Men det finns några undantag. 

När EU går till val i dag saknas kulturfrågorna. De har svårt att få fäste och anses vara en angelägenhet för varje land. Sådant som bibliotek eller kultur i skolan kan förstås inte fastslås i en enda EU-lag, som ska gälla alla de 27 medlemsstaterna. Varje land har dessutom underregioner – som samerna i Sverige – och flera minoritetsspråk. Varken i Sverige eller i något annat EU-land är kulturen en valfråga.

Det hindrar inte att politikerna skulle kunna engagera sig mer. Till exempel för den ”agenda för kultur” som kommissionen upprättade 2007. I agendan finns målformuleringar om interkulturell dialog och om kulturen som del i utrikespolitiska relationer. Det gemensamma europeiska kulturarvet ska lyftas fram liksom mångfalden. Les mer: