Breivang videregående skole i Tromsø bruker biblioteket aktivt for å hindre frafallet. Andelen elever som slutter er halvert, og i fjor fikk skolen prisen Årets bibliotek.

Lavterskel

Biblioteket på Breivang videregående har en sentral plass i skolebygget, og ligger i et åpent areal i den store hallen. I sofahjørnet er det pause og flere elever slått seg ned for å prate. I hyllene ligger spillene på rekke og rad. Rundt et bord har en gjeng elever samlet seg over spillet Fantasi. Skolen satser aktivt på biblioteket som timeout-arena i arbeidet med å forebygge frafall. Dette skal være et lavterskeltilbud for elevene, der den kombinerte sosionomen og bibliotekaren skal være lett tilgjengelig for både elever og lærere. Pettersen er ansatt i ei toårig prosjektstilling. Og ordninga er populær. Les mer: 

Reklamer