Vi, der arbejder inden for forskning, vil jo gerne have, der står respekt om vores gerning! Derfor smider vi om os med ord, der viser, at vi er rigtig, rigtig klogeDet er et gammelt trick, som salig Holberg kendte og lavede fedt grin med i Erasmus Montanus.

Eller rettere: Det var engang sådan, at forskerne forsøgte at pumpe egen betydning op gennem opstyltede ord. I dag har vi fået kam til vores hår, for vi overgås i den kunst af de politiske kræfter og af det embedsværk, der er sat i verden for at holde øje med forskerne på universiteterne. Smag for eksempel på dette begreb: Den bibliometriske forskningsindikatorer! Den sad, hvad? Det er skam blevet et helt dagligdags ord på universiteterne. Les mer: 

Reklamer