Tror etter å ha fulgt debatten grundig over tid, at følgende oppsummerer mitt inntrykk. «Folk vet ikke hva de vil med biblioteksektoren».

Men her har vi en mulighet til å si noe om utviklingen fremover. Jeg forstår ikke hvorfor velger folk å ikke gjøre det?  Er det slik at vi ønsker at andre, med minde kompetanse på feltet skal fortelle oss hvordan utviklingen skal gå videre?

Fra ABM-blogg:

«Meldingens verdensbilde er ca. fem år foreldet. Derfor klarer ikke departementet å bestemme seg. Men usikkerheten er nesten like stor ute i miljøet. Departementet får ikke den drahjelpen de trenger fra en spisset og utfordrende bibliotekdebatt.»

Etter å ha jobbet lenge med bibliotekmeldingen om Leseåret 2010, savner jeg innspill fra resten av miljøet.