Leseåret 2010 kommer i Stortingsmelding om bibliotek.   Det blir et løft for hele befolkningen.

HS-sak 51/08 Forslag om lansering av Leseåret 2010
Saksoppl.: Litteraturpolitisk utvalg foreslår at NBF lanserer følgende:
”Vi ønsker at 2010 blir et nasjonalt leseår. Fordi mange barn og voksne leser dårligere enn det de trenger for å realisere sine muligheter. Fordi evnen til å lese utgjør en vesentlig forskjell i menneskers liv. Fordi lesing er en grunnleggende forutsetning for adgang til utdanning, kunstopplevelser, avgjørende erkjennelse, demokratisk deltagelse. Et leseår med bred kampanjeaktivitet for å promotere lesing, påpeke dens lyst og rystelse, dens forandrende kraft. For å styrke leseopplæringen.

For å gjennomgå landets lese- og skriftpolitiske virkemidler og mål. Det er vår overbevisning at lesing gjør rik. På innsikt og oversikt, perspektiver og mentale utfordringer. At lesing gir trøst, lise, latter. Og følelsen av å tilhøre et stort menneskelig fellesskap uavhengig av tid, rom, generasjoner, kultur, kjønn. Slike leseår har med hell vært gjennomført i en rekke europeiske land. De garanterer for både latter og lindring.”

Saksdok.: Notat fra utvalgets leder, Ine Marit T. Bertelsen, om ”En helhetlig og sektorovergripende nasjonal lesepolitikk”.

Vedtak: HS slutter seg til forslaget fra Litteraturpolitisk utvalg om lanseringen av et Nasjonalt leseår i 2010.

Litteraturpolitisk utvalg, i samarbeid med NBFs leder og sekretariat, har ansvar for den videre oppfølgingen.

Reklamer