Norsk litteratur. Innkjøpsordningene er ment å utgjøre et verdifullt tilskudd til bibliotekene, samtidig som de skal styrke norsk litteratur. Ordningene er helt unike og gjør at alle i hele landet har tilgang til disse bøkene i sitt eget bibliotek. De fagbøkene som det vises til i Aftenpostens artikkel 28. februar, er like viktige for folk i for eksempel Alta som for folk i Oslo. Det er ikke gitt at de som leser de utvalgte sakprosabøkene bor i store byer, selv om etterspørselen er større i Oslo. Formidling og kompetent personale er nøkkel til økt utlån av fagbøker.

Bli bedre på formidling.

Det er viktig at bøkene blir lest, skriver Sindre Hovdenakk i Aftenposten 28. februar. Folkebibliotekenes 24 millioner utlån i året tyder på at bøkene blir lest. Et av tiltakene for å øke utlånet, er aktiv litteraturformidling – dette gjelder både bøkene som kjøpes inn av bibliotekene og bøkene som kommer som følge av innkjøpsordningene. Et av målene til den kommende tjenesten litteratursiden.no er å formidle innkjøpsordningene. Les mer:

Reklamer