Når bibliotektilbudet utarmes, er kommunene med på å svekke folks evne til klassisk dannelse. Det samme er universiteter som sløyfer ex. phil. Biblioteksanering er trist også fordi bibliotektjenesten var det første kulturtilbudet i kommunene i det hele tatt. De første allmueboksamlingene ble etablert for over 200 år siden for å bekjempe analfabetisme og fremme folkeopplysning og kulturell vokster. Folkebibliotekene har hatt kolossal betydningen for folks tilgang til litteratur og øvelse i lesekunst.  Les mer:

Reklamer