Vid Lunds stadsbibliotek funderar man på allvar på ett nytt djärvt grepp – det personallösa biblioteket. Idén kommer från Danmark och går ut på att folkbiblioteken i nedskärningstider gör sig av med större delen av personalen och istället driver verksamheten vidare på nätet i personaltomma lokaler. Ett liknande förslag som togs upp i Täby handlade om ”det virtuella biblioteket” som skulle kunna drivas på nätet med minimal personalkostnad. I en artikel i Biblioteksbladet (1/09) säger bibliotekschefen i Lund, Karin Sandberg, att biblioteken måste följa med sin tid: ”Om inte biblioteken utvecklas är det stor risk att vi avvecklas.” Hon kallar det ”en överlevnadsstrategi”. Les mer: 

Reklamer