De tio viktigaste bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningsområdena:

1. Faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av etablerade tjänster

2. Bibliotekens förändrade roll i samhället. Nya funktioner, nya mål, nya roller, nya tjänster

2. Biblioteks betydelse för lärande

2. Utveckling av bibliotekstjänster för barn och ungdomar i den digitala åldern

5. Effekter av läsfrämjande verksamhet

5. Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och inflytande

7. Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och konsekvenser för biblioteken

7. Utveckling av biblioteket som rum

9. Nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning

10. Bibliotek, lärande och undervisning: att studera effekten av biblioteks- och informationsservice

Det behövs kraftfull forskning om faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, bibliotekens betydelse för lärandet samt bibliotekens förändrade roll i samhället. Det visar den Delfi-studie som Bibliotekshögskolan i Borås genomfört under 2008 på uppdrag av Svensk Biblioteksförening.