Frp vil bygge sykkelveier og kulturhus De vil ikke lenger ta betalt for utlån på bibliotek, og statlig støtte til kulturen bør komme flest mulig til gode. Pressestøtten skal fjernes fra riksaviser, men partiet er ikke i stand til å definere hva det er. I hvert fall kunne ikke Sandberg det i går. Kan vi lese i BT. 

FRPS program:

I dagens samfunn hvor Internett er i ferd med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at samlingene evner å omstille seg

Offentlige samlinger bør i større grad rette seg mot publikum, 

At samlingene bør kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett og ta i bruk flere distribusjonsmåter.

Utrolig hva en «samling» får til helt alene?! Hvor finnes disse samlingene?

Men her kommer en fantastisk ide – Dyrebibliotek 

«Sentrale kulturinstitusjoner som riksdekkende medier og bibliotek er til for folk»

Å tenk om vi nå kunne få bibliotek for dyr, romvesner, troll, hekser,

Reklamer