Stikkord

For første gang var det bloggere som satte den politiske dagsorden i Norge. Kan vi lese i Dagbladet. 

Det er tydelig at maktstrukturen ikke alltid er like synlig, men å si at det er første gang bloggere setter dagsorden sier mer om Dagbadet enn om bloggere. 

Det har vært bred debatt i Sverige om samme tema: 

Bloggosfären visade sin makt 

Jag menar att bloggosfären blev en alternativ politisk arena där åsikter och opinionsbildning på tvärs med de klassiska skiljelinjerna kunde formeras. När det visade sig att bloggvärlden var enad över politiska gränser blev det ett slags signal till både andra medier och intressegrupper om att frågan hade ett brännbart politiskt innehåll. Den signalen blev starten för en skarp kritik av FRA-lagen utifrån ett integritetsperspektiv. Les mer: 

Reklamer