Kulturminister Carina Christensen nedsætter nu et udvalg, som skal se på, hvordan bibliotekerne kan bidrage til at føre regeringens globaliseringsstrategi ud i livet. Udvalgets fokus er folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet, og arbejdet skal give overblik over allerede opnåede resultater og erfaringer samt gode idéer til fortsat udvikling af bibliotekerne. 
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler: 

”Jeg ser bibliotekerne som helt centrale kultur- og videninstitutioner i dagens samfund. Og det skal vi sikre, at de også er i morgendagens samfund. Det udvalg, som vi nu nedsætter, skal derfor have fokus på bibliotekernes fortsatte udvikling. Målet er, at vi fortsat kan indrette vores bibliotekstjenester, så alle får det fulde udbytte. Jeg følger meget opmærksomt bibliotekernes udvikling, og jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger i starten af 2010.” Les mer: