Nu har du mulighed for at bestille kopier fra godt 30.000 tidsskrifter fra Statsbiblioteket via bibliotek.dk. Disse artikler sendes som elektroniske kopier til din mailboks inden for få minutter – eller en til to hverdage, hvis artiklen endnu ikke er scannet ind.
 
Følg med i de seneste nye landvindinger inden for dit fag eller din hobby og få kopier af artikler fra op mod 30.000 tidsskrifter uden at vente på transport til det lokale bibliotek. På bibliotek.dk kan du nu få sendt gratis, elektroniske kopier af artikler direkte til din mailboks. Les mer: 
Reklamer