Kulturrådet kan vara på väg att läggas ned. Det skriver Dagens Nyheter, som tagit del av ett av förslagen i kulturutredningen. Även Författarfonden försvinner om förslaget blir verklighet. Det har stormat kring kulturutredningen till och från sedan i somras. I går skedde ytterligare ett avhopp då Susin Lindblom i protest lämnade sin plats i litteraturgruppen.
 

Utredningsförslaget innebär att bidragspolitiken förändras i grunden. Landets tyngsta kulturmyndighet, Kulturrådet, avskaffas i sin nuvarande form och verksamheten bryts upp i flera olika delar. Kulturrådet ska inte längre sköta de centrala och nationella bidragen, till exempel branschstöd och pengar till fria grupper, skriver DN. En stor del av de två miljarder kronor som Kulturrådet i dag årligen delar ut ska i stället fördelas av regionala myndigheter. Samtidigt ska en annan del av Kulturrådets bidragsgivning flyttas in i en ny myndighet. Les mer: 

Reklamer