Den klassiske bibliotekar er på vej ud, mens en moderne bibliotekar træder frem i strømmen af viden på nettet, i forholdet til kulturlivet rundt om biblioteket og i kraft af et øget kendskab til brugernes behov. En kvinde med briller, knold i nakken og 50 somre bag sig sidder bag et skrivebord. Hun fører kartotek over nyankomne bøger, og når en låner spørger efter en bog, ved hun præcist, hvor den står. 

Det er billedet af en klassisk bibliotekar. Men sådan er den moderne bibliotekar ikke. Arbejdet kræver i dag langt mere end Shakespeare og systematik. Den moderne bibliotekar er også mand og ung, og bibliotekaren skal kunne håndtere et uendeligt antal digitale informationer, som de fleste kapitulerer over for. En ny uddannelse ved Syddansk Universitet, SDU, udfordrer den klassiske bibliotekaruddannelse. Les meR: 

Kontakten til brugerne er stadig det vigtigste 

Trods vores stigende adgang til internetsøgning er bibliotekarerne ikke en uddøende race. Mange borgere vil stadig have brug for hjælp til at sortere i informationsmængden.

Når bibliotekar Vibeke Petersen taler om de mange mennesker, hun dagligt er i kontakt med på sin arbejdsplads, Hovedbiblioteket i Århus, taler hun ikke om ”lånere”, men om ”brugere”. Det er længe siden, at arbejdet som bibliotekar var et spørgsmål om at finde den rigtige bog til et menneske, der derefter kunne låne bogen med sig hjem. Opgaverne er blevet lige så mangfoldige som den skare af mennesker, der befinder sig omkring de mange hyldemeter med bøger, musik og film, foran selvbetjeningsscannerne, i avis-læsesalen og ikke mindst foran de op mod 100 computere. Les mer: 

Reklamer