I en serie artikler undersøger Kristeligt Dagblad folkebibliotekerne anno 2009

«Det lille lokale bibliotek har trange kår. På 20 år er hvert tredje bibliotek og hver tredje filial lukket. Samtidig svinger kommunerne sparekniven. Biblioteksvæsenet råber på en national strategi, mens kulturministeren netop har nedsat et udvalg, der skal finde løsninger på de massive problemer. Biblioteket er i krise. Tomme hylder, faldende udlån på bøger, og filialer, der lukkes. Hvad skal det danske folkebibliotek i dag, hvor informationer findes på internettet? Er det forfatternes højborg, børnenes legeplads eller en navigatør i en uendelig vidensmasse? Og er der stadig brug for bibliotekarer?»

«Det danske biblioteksvæsen står over for store udfordringer. Efter kommunalreformen oplever biblioteker landet over, at lokalpolitikerne strammer det økonomiske net og prioriterer andre politiske områder som sundhed og ældrepleje. Det sker på bekostning af litterær formidling, kulturel dannelse og oplysning af folket, lyder kritikken i biblioteksverden. Samtidig ændrer billedet af bibliotekerne sig fra det traditionelle bogfyldte hus til multimediehuse, digitale netbiblioteker, bibliotekarløse og robotbetjente filialer. » Les mer:

Personaleløse biblioteker giver mere service

«Når man fjerner personalet fra et bibliotek, stiger udlånet. Det er naturligvis en sandhed med modifikationer, men ikke desto mindre det, der er sket i Silkeborg. Her viser resultaterne af landets første forsøg med personaleløse landbiblioteker, at udlånet er steget med næsten 50 procent, og at brugerne er begejstrede». Les mer: 

Reklamer