Stikkord

Nästa år kommer Kulturutredningen med sina förslag. Många talar om den största förändringen av svensk kulturpolitik på över 30 år. DN har jämfört den svenska modellen med andra europeiska länders kulturstatistik.
UNDER LÅNG TID har det varit svårt att få fram bra statistik som visar hur kultursektorn ser ut i olika länder. Fortfarande finns inga tillförlitliga siffror som visar hur mycket olika länder faktiskt satsar på kulturen.  Men ett par stora enkätundersökningar har på senare år gett i alla fall vissa data om den allmänna kulturaktiviteten i olika länder. Och resultaten visar sig vara häpnadsväckande positiva för Sverige. Les mer: 
Reklamer