Stikkord

Mange lærere har oppdaget tause elever på nytt gjennom å inkludere drama i teoretiske fag, ifølge læringsforsker Aud Berggraf Sæbø. Hun leder et aksjonsforskningsprosjekt om drama, kreativitet og estetiske læringsprosesser i grunnskolen.– All forskning jeg har gjort til nå, viser at læringsengasjementet øker dersom elevene er aktivt med og får dramatisere i klasserommet. Læringsutbyttet øker i tillegg, og fordi drama stimulerer intellektet, får de brukt både kroppen og følelsene sine i læringsprosessen, sier Sæbø. Les mer: 

Reklamer