Stikkord

Disputas om leseforståelsesundervisning i norske femteklasser.

Leseundervisning i ulike fag gjennom hele skoleløpet er fokusert i de nye læreplanene i Kunnskapsløftet. Lesing inngår her som en av skolens grunnleggende ferdigheter. Med utgangspunkt i fire undervisningsprinsipper utledet fra nyere internasjonal intervensjonsforskning innen feltet, ble programmet Eksplisitt leseforståelsesundervisning implementert i norske femteklasser. Det eksplisitte henspeiler på lærerens modellering av lesestrategier og støtte for å utvikle disse.  

De utdanningspolitiske intensjonene om å vektlegge elevenes strategibruk i leseopplæringen blir dermed omsatt til praksis i Andreassens forskningsprosjekt i form av et felteksperiment med bruk av pre- og posttest. I overensstemmelse med læreplanene i Kunnskapsløftet knyttes leseopplæringen til andre fag enn norsk. Studiens forskningsspørsmål handler om hvorvidt det er mulig å forbedre elevenes strategibruk knyttet til samfunnsfagstekster, samt deres leseforståelse og lesemotivasjon, gjennom Eksplisitt leseforståelsesundervisning. Programmet ble innarbeidet som en del av lærernes egen undervisning i en femmåneders periode. les mer: 

Reklamer