Stikkord

Föreningens nya rapport Taggning och chick lit presenterar pågående forskning och 2007 års magisteruppsatser vid de fem biblioteks- och informations-vetenskapliga institutionerna i Borås, Uppsala, Lund, Umeå och Växjö.

Rapporten beskriver dessutom institutionernas historia, vad som är ämnets kärna, hur ämnet förhåller sig till andra discipliner och vilka inriktningar som finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Rapporten är skriven av föreningens utredare Anna Kåring Wagman. Les rapporten: 

Reklamer