Stikkord

Piratkopierede produkter kan være en trussel mod den almindelige sundhed og sikkerhed for befolkningen, og piratkopiering kan være et led i organiseret kriminalitet.

Piratkopierede varer kan være sundhedsskadelige eller farlige, fordi de er uden for myndighedernes kontrol og ikke opfylder de gældende regler for sikkerhed. Det gælder såvel lægemidler og legetøj som andre typer varer som f.eks. reservedele til biler og elektriske apparater. En række produkter er sammensat på en sådan måde, at ændringer heri pga. piratkopiering kan have fatale følger for forbrugerne. Til disse produkter er typisk knyttet særlige specifikationskrav og godkendelsesordninger. Under denne produktgruppe hører blandt andet fødevarer, drikkevarer, lægemidler, hygiejneartikler, legetøj, elektriske komponenter -og apparater samt komponenter til biler, fly mv. Ny nettside: 

Reklamer