Stikkord

Dårlig kommuneøkonomi er en kjent vise i Vesterålen, og så også i Øksnes. Kommunen har vedtatt å legge ned bibliotekfilialen i Alsvåg, og med tiden flytte biblioteket til den fremtidige nyrenoverte Alsvåg barne- og ungdomsskole. 

– Cerpus AS vil med dette tilby å betale husleie for bibliotekfilialen i lokalene på ICA, for å opprettholde bibliotekdrifta i bygda, inntil skolen har egnede lokaliteter å tilby, heter det i et brev fra firmaet til kommunen. 

– Tilbudet gis i samråd med styret i Øksnes ASVO, og gjelder i første omgang for andre halvår 2009. Det kan imidlertid være snakk om å forlenge den mulige avtalen, heter det.  Les mer: 

Reklamer