Stikkord

Storsatsning i Oslo 

Oslo har i høst, som den første kommunen i landet, satt i gang et krafttak for at flere minoritetsspråklige kvinner og menn mellom 20 og 70 år skal få hjelp til å komme seg ut av sofa og vaskekjeller. De skal lære norsk – og komme seg i arbeid. 

– Vi skal støvsuge Oslo for nye elever. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som kan for lite norsk til å fungere i det norske samfunnet, men det er en stor andel, sier Bente Fredheim, områdedirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Krafttak for norskopplæring – Planen

Byrådsavdelingen ga i januar 2008 Utdanningsetaten i oppdrag å lage en plan for økt aktivitet i norskopplæringen for voksne innvandrere. Planen skal styrke det regionale samarbeidet mellom bydeler og voksenopplæringssentre om introduksjonsprogram, kvalifiseringsprogram og”Ny sjanse”.

Læringshelt 2008 – Oslo 

Firebarnsmoren kom fra Afghanistan, der hun jobbet med å sy, i 2002. I Norge kombinerer hun norskopplæring med å delta på Quo Vadis, hvor mange husflidsprodukter blir lagd. Hjemme i Afghanistan kunne Sharifa lese Koranen, men ikke skrive. Det lærte hun seg i Norge.

Årets læringshelt 2008

Rita Rolandsen mottok prisen Årets læringshelt 2008 av justisminister Knut Storberget på konferansen ”Mangfoldig Læring”. Prisen tildeles personer som har brukt utdanning og læring for å komme seg videre i livet, og som har klart det, tross ulike hindringer i livsløpet.