– Internasjonale undersøkelser viser at norsker og svensker er på bunn i Vest-Europa når det gjelder evnen til å kommunisere på tvers av kulturer, forteller førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Ingvild Folkvord ved Tyskseksjonen hilser vektleggingen på praktisk nytte og næringslivets behov velkommen. Hun poengterer imidlertid at fremmedspråksstudier gir mye mer enn språkferdigheter.

– Det er viktig å legge vekt på at flerspråkligheten har en allmenn nytte, også i yrkeslivet. Men det er også viktig å være klar over at med bakgrunn i litteratur-, kultur- og språkstudier har fremmedspråksstudentene mye mer å fare med. De har en kompetanse som trengs både i skole, media og i viktige deler av kulturlivet i dette lille landet vårt, sier Folkvord. Les mer: