Stikkord

En ny mötesplats på nätet ska ge mer kultur till Stockholms skolbarn. Ambitionen är att göra all kompetens inom kultur och skola lättillgänglig på ett ställe.
Stockholms stad satsar 3,4 miljoner kronor på tre år till en mötesplats på nätet med syftet att främja kulturen inom skolan. Webbplatsen har namnet Kulturkuben, och meningen är den ska förenkla kontakterna mellan kulturliv och stadens skolor och därmed göra det lättare för skolbarnen att ta del av olika kulturupplevelser. les mer: